7701348231 , VALEO : 079053 , LuK : 500004010 , SKF : VKC2080 , SNR : BAC340NY06B